nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Avgifter 2016

AOPA svarar TSL på remiss gällande avgifter.

Läs mer>>

Bra nyheter från EASA

Basic regulation, EC 216/2008, definierar EASA:s uppdrag

Läs AOPA:s remissvar >>


Uppflygning med utländskt certifikat

Läs mer>>

Ny Instrument Rating

Efter en lång process är den nu här för PPL-piloter

Läs mer>>

Medlemsansökan

När Du fyllt i och skickat in nedanstående ansökan kommer Din årsavgiftsavi

tillsammans med en rad förmåner med E-post!

OBS! (*) = obligatoriska uppgifter

Namn:*
Adress:*
Postnr. och Ort:*
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:*
Personnummer:*
   
Cert. typ:
Behörigheter:
Medlem i flygklubb:
   
Äger flygplan ( Registrering):
Andel (t.ex. 1/8):
   
Medlemskategori:* Välj medlemskategori och om premium-
  paketet skall ingå.
 


   
Premiumpaket:*
Värvad av:  
(Namn & Medlemsnr.)
   
  För EK-medlemskap:
Flyglärare vid EK-flygning  
(Namn och Flygskola):
  Välkommen som medlem i AOPA-Sweden!
 
 
Ditt medlemskap kostar:  
 
 

Logga-Arsmote-2017.JPG

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

Novemer 2017

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2017 AOPA Sweden